How -To D.I.Y สร้าง บ้านของเล่น ให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่ของจินตนาการ

How -To D.I.Y สร้าง บ้านของเล่น ให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่ของจินตนาการ

แถมยังเป็นบ้านเด็กเล่นที่สามารถพับเก็บได้ ไม่เกะกะบ้าน และยังสอนวินัยเด็กๆ ให้รู้จักเก็บของให้เข้าที่เมื่อไม่ใช้แล้วด้วยค่ะ