ข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ผู้ที่กำลังจะขอสินเชื่ออาจจะกังวลใจว่า หากยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการที่มิใช่สถาบันการเงินแล้วจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ .. ก่อนอื่นผู้ขอสินเชื่อควรต้องรู้ว่า สถาบันการเงินใช้ข้อมูลอะไร ในการพิจารณาให้สินเชื่อ ข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ แหล่งที่อยู่อาศัย ภาระหนี้ ประเภทหนี้…