ด่วน! เปิดจอง บ้านยั่งยืน โครงการของเคหะ 244 โครงการทั่วประเทศ

ด่วน! เปิดจอง บ้านยั่งยืน โครงการของเคหะ 244 โครงการทั่วประเทศ

ด่วน! 10 วันเท่านั้น การเคหะแห่งประเทศไทย เปิดจอง โครงการ บ้านยั่งยื่น 244 โครงการทั่วประเทศ โครงการทั่วประเทศ ในวันที่ 28 ส.ค.– 6 ก.ย. 2558 ณ สำนักงานใหญ่