5 ข้อควรพิจารณา ในการซื้อ คอนโดมือสอง เพื่อปล่อยเช่า

5 ข้อควรพิจารณา ในการซื้อ คอนโดมือสอง เพื่อปล่อยเช่า

สำหรับปี 2556 นี้ จะมีการประกาศใช้ผังเมืองกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อเงื่อนไขและข้อกำหนด ในการสร้างคอนโดฯ เช่น ความสูงและขนาดของโครงการความกว้างของถนน และความหนาแน่นของชุมชน ทำให้แนวโน้มการพัฒนาโครงการคอนโดฯ ใหม่จะขยับออกไปนอกเมือง ทำให้ที่ดินในเมืองมีราคาแพงและเหลือจำนวนจำกัด ซึ่งทำให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นมาก ทั้งนี้ได้ส่งผลต่อ…