เลือกใช้สีให้เข้ากับวัย เพื่อบ้านที่น่าอยู่

เลือกใช้สีให้เข้ากับวัย เพื่อบ้านที่น่าอยู่

การ เลือกใช้สีให้เข้ากับวัย เป็นการตกแต่งบ้านที่คำนึกถึงอายุของผู้อยู่อาศัย สีเป็นปัจจัยที่กำหนดทิศทางความรู้สึก ความงามในการตกแต่งภายในบ้านให้สวยและน่าอยู่