รวม บ้านสไตล์วิคตอเรียน บ้านหรูสไตล์ผู้ดีอังกฤษ

รวม บ้านสไตล์วิคตอเรียน บ้านหรูสไตล์ผู้ดีอังกฤษ

ประเทศไทยได้รับอิทธิพลการตกแต่ง บ้านสไตล์วิคตอเรียนมาในสมัยรัชกาลที่ 4 สถาปัตยกรรมสไตล์นี้ในประเทศไทยที่พบเห็นกันปล่อยๆ ก็จะเป็นวังพระราชวังต่างๆ

ตกแต่งบ้าน สไตล์วิคตอเรียน อ่อนหวานน่ามอง

ตกแต่งบ้าน สไตล์วิคตอเรียน อ่อนหวานน่ามอง

การ ตกแต่งบ้าน สไตล์วิคตอเรียน เข้าสู่เมืองไทยช่วงสมัย ร. 4 โดยชาวอังกฤษล่องเรือเข้ามาเราได้รับเอาลวดลายการฉลุไม้ เชิงชาย ค้ำยัน ลูกกรงระเบียงมาประดับตกแต่ง