“Have a nice meal ” pattern D.I.Y. ที่รองแก้ว ที่รองจาน ตกแต่งโต๊ะอาหาร ให้สวยพิเศษ

การตกแต่งโต๊ะอาหาร ก็ช่วยทำให้อาหารมื้อนั้นๆ ของเราน่าเอร็ดอร่อย ชวนน้ำลายสอ มีความสุขในช่วงเวลาของการกินได้มากขึ้น