ตัวอย่างบ้าน Bohemian Style รุงรังแต่สร้างสรรค์

ตัวอย่างบ้าน Bohemian Style รุงรังแต่สร้างสรรค์

ตัวอย่างบ้าน Bohemian Style (โบฮีเมียน สไตล์) รุงรังแต่สร้างสรรค์ งานออกแบบจะคล้ายๆ กับยุคโกธิค แต่ใช้สีมากกว่าและดูขมุกขมัว มีการใช้ลวดลายของธรรมชาติ