มหัศจรรย์ ! ทางเดินลอยน้ำ เชื่อมเมืองกลางน้ำ

มหัศจรรย์ ! ทางเดินลอยน้ำ เชื่อมเมืองกลางน้ำ

ทางเดินลอยน้ำ เชื่อมเมืองกลางน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบ Iseo เชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กๆ ที่มีชื่อว่า Monte Isola และเมื่อง Sulzano มีความยาวถึง 3 กิโลเมตรทำมาจาก Poly-Ethylene Cubes ที่มีความหนาสูง