รู้ยัง? เลือก TV ให้เหมาะกับ ขนาดห้อง ต้องเลือกแบบไหน

รู้ยัง? เลือก TV ให้เหมาะกับ ขนาดห้อง ต้องเลือกแบบไหน

ระยะห่างระหว่างโซฟา กับทีวี ควรมีระยะห่างเท่าไหร่ และควรเลือกทีวีขนาดเท่าไหร่จึงจะเหมาะกับการใช้งาน และไม่ทำให้สายตาเสียในอนาคต