สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี ไม่ต้องผ่อน 2 งวดแรก

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี ไม่ต้องผ่อน 2 งวดแรก

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี ไม่ต้องผ่อนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 2 งวดแรก สามารถเลือกได้ 2 แบบ เลือกอัตราดอกเบี้ย 0% 2 เดือนแรกหรือยกเว้นไม่ต้องผ่อนชำระ 2 งวดแรก