How – To  ซ่อมจานแตก ให้กลับมา ประสานรอย ใช้งานได้เหมือนเดิม

How – To ซ่อมจานแตก ให้กลับมา ประสานรอย ใช้งานได้เหมือนเดิม

ของใช้ที่แตก ร้าว เก่าเก็บ จนไม่เหมือนวันแรกที่ซื้อมา นั่นก็เป็นเพราะยังไม่ได้รับการดูแล ซ่อมแซม ทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

วิธีทำความสะอาดห้องน้ำ ฆ่าเชื้อโรค ด้วย น้ำส้มสายชู ดีต่อคน ดีต่อสุขภัณฑ์

วิธีทำความสะอาดห้องน้ำ ฆ่าเชื้อโรค ด้วย น้ำส้มสายชู ดีต่อคน ดีต่อสุขภัณฑ์

การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อต่างๆ อาจมีผลข้างเคียงที่รุนแรงเกินไป ทำให้ได้ไม่คุ้มเสีย