น้องมะลิ ย้ายบ้านแล้วนะพี่จ๋า! บ้านใหม่ โบว์ แวนด้า สานฝัน ปอ ทฤษฎี

น้องมะลิ ย้ายบ้านแล้วนะพี่จ๋า! บ้านใหม่ โบว์ แวนด้า สานฝัน ปอ ทฤษฎี

จนวันนี้ บ้านใหม่ ตามความตั้งใจของปอ ทฤษฎีก็กลายเป็นจริง น้องมะลิ และ แม่โบว์ ได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านในฝันของปอ ทฤษฎีเป็นที่เรียบร้อย