OMG! ห้องชงชา จากการ พับกระดาษ ออริกามิ โดยไม่ใช้กาวแม้แต่นิดเดียว

OMG! ห้องชงชา จากการ พับกระดาษ ออริกามิ โดยไม่ใช้กาวแม้แต่นิดเดียว

Shi-An ห้องชงชาที่สร้างขึ้นจากกระดาษนับร้อยๆ แผ่น ที่ถูกพับขึ้นและวางต่อๆ กันโดยไม่ใช้กาวเชื่อมเลยแม้แต่เพียงนิดเดียว

ต้องอินแค่ไหน!! จัด สวนญี่ปุ่น ยังไงให้ เก๋ เท่ ถึงแก่นเซ็น

ต้องอินแค่ไหน!! จัด สวนญี่ปุ่น ยังไงให้ เก๋ เท่ ถึงแก่นเซ็น

การจัดสวนญี่ปุ่นอย่างแท้จริง จัดเป็นศาสตร์วิชาปรัชญาขั้นสูง ในความหมายของ พุทธศาสนานิกายเซน มีการตีความหมายนัยยะอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง