ปลูกมะลิในกระถาง ทำง่าย ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด !

ปลูกมะลิในกระถาง ทำง่าย ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด !

ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์แทนวันแม่ การปลูกดอกมะลิมีด้วยกันสองวิธีคือ ปลูกมะลิในกระถางเพื่อไว้ประดับบ้าน กับปลูกในแปลงปลูกจำนวนเยอะๆ เพื่อเอาไว้ขาย