วิธีปลูกต้นเคราฤาษี ไม้ประดับเลี้ยงง่ายกันฝุ่นดูดความชื้นในบ้าน

วิธีปลูกต้นเคราฤาษี ไม้ประดับเลี้ยงง่ายกันฝุ่นดูดความชื้นในบ้าน

ดูดซับความชื้นจากอากาศ ช่วยกรองฝุ่นละอองและดูดซับโลหะหนัก เหมาะปลูกเป็นเครื่องกรองอากาศบริเวณรอบรั้วบ้าน