14 มุมกินข้าว สุดชิค สไตล์ Industrial

14 มุมกินข้าว สุดชิค สไตล์ Industrial

สไตล์ Industrial มีจุดเริ่มต้นมาจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงศตวรรษที่ 19 มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรม และโกดังเก็บสินค้ามากมาย