รู้ป่ะ? เราลอก โพสต์อิทโน้ต มาใช้กัน ผิดด้าน ตลอดชีวิต

รู้ป่ะ? เราลอก โพสต์อิทโน้ต มาใช้กัน ผิดด้าน ตลอดชีวิต

ทริคการลอก โพสต์อิทโน้ต มาใช้ให้ถูกด้าน ที่จะทำให้กระดาษไม่งอ เวลาแปะกับวัสดุอื่นๆ ก็จะราบเรียบเป็นเส้นตรงเหมือนตอนอยู่บนปึกโพสต์อิทโน้ตเช่นเดิม