สินเชื่อบ้านกรุงศรี สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อบ้านกรุงศรี สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อบ้านกรุงศรี มีจุดเด่นของบริการ คือ อัตราดอกเบี้ยต่ำ,ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน, อนุัติเร็ว, สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี