SACICT เปิดตัว หนังสือ เทรนด์งานหัตถศิลป์ แนวโน้ม หัตถกรรม ร่วมสมัย

SACICT เปิดตัว หนังสือ เทรนด์งานหัตถศิลป์ แนวโน้ม หัตถกรรม ร่วมสมัย

องค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักสร้างสรรค์งานหัตถกรรมในเรื่องของการมีส่วนช่วยเชื่อมโยงกลุ่มคนที่มีความหลงใหลในงานศิลปหัตถกรรมเหมือนกัน