ส่อง บ้านอุ้ม ลักขณา และ นิวเคลียร์ หรรษา สองพี่น้องสุดเซ็กซี่ กับ ดีไซน์เก๋ไก๋ ไม่มีใครเหมือน

ส่อง บ้านอุ้ม ลักขณา และ นิวเคลียร์ หรรษา สองพี่น้องสุดเซ็กซี่ กับ ดีไซน์เก๋ไก๋ ไม่มีใครเหมือน

บ้านหลังนี้ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นงานประกวดระดับเอเชีย จึงมีดีไซน์ที่โดดเด่น และน่าอยู่มากๆ คะ