การเลือกสี ของตัวศาล ให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ยศาลพระภูมิ

การเลือกสี ของตัวศาล ให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ยศาลพระภูมิ

การจัด ฮวงจุ้ยศาลพระภูมิ ตามหลักฮวงจุ้ยนั้น ตัวศาลถือว่าเป็นธาตุไฟ สีของธาตุไฟนั้นทางฮวงจุ้ยกำหนดให้เป็นสีแดงค่ะ ดังนั้นเราจึงควรเลือกสีของตัวศาลให้ดี

การตั้งศาลพระภูมิ เลือกตำแหน่งที่ตั้งศาลพระภูมิ

การตั้งศาลพระภูมิ เลือกตำแหน่งที่ตั้งศาลพระภูมิ

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยศาลพระภูมิ การตั้งศาลพระภูมิ เลือกตำแหน่งที่ตั้งศาลพระภูมิ เช่น ตำแหน่งของศาลพระภูมิ ต้องไม่ถูกบดบังจากแสงเงาของตัวบ้าน