เก้าอี้เด็ก เวอร์ชั่นแกะน้อย กวางน้อย! น่ารักเกินบรรยาย

เก้าอี้เด็ก เวอร์ชั่นแกะน้อย กวางน้อย! น่ารักเกินบรรยาย

เก้าอี้เด็ก ออกแบบโดย Takeshi Sawada เก้าอี้ตัวนี้มันไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์แต่มันเป็นของเล่นที่สามารถสัมผัสหรือถ้าตบเบาๆจะทำให้รู้สึกเหมือนได้อยู่บนหลังสัตว์