เก้าอี้สปริงตาข่าย Nook Chair สุดเก๋

เก้าอี้สปริงตาข่าย Nook Chair สุดเก๋

เก้าอี้ “Nook Chair” เป็น เก้าอี้สปริงตาข่าย สุดเก๋ ออกแบบโดย Henry Sgourakis ดีไซน์เนอร์จากประเทศออสเตรเลีย เป็นเก้าอี้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆ ค่ะ