ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ เต้ารับ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ เต้ารับ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านอย่างระมัดระวัง ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรละเลยหรือมองข้าม ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เราไปชมข้อควรระวังเกี่ยวกับ เต้ารับ และการใช้งานเต้าเสียบและเต้ารับที่ปลอดภัยกันเลยดีกว่าค่ะ 1.การเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับต้องเสียบให้แน่น และแนบสนิท 2.เต้ารับแบบติดผนังควรขันสกูรให้แน่นเพื่อป้องกันเต้ารับหลุด 3.เด็กเล็กควรป้องกันไม่ให้สัมผัสเต้ารับ 4.เมื่อต้องการถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับอย่าดึงที่สายไฟ 5.ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกินพิกัดของเต้ารับ เพราะทำให้เกิดความร้อนและอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ที่มา…