เปิดห้องตัวอย่าง คอนโด aspire Rattanathibet 2

เปิดห้องตัวอย่าง คอนโด aspire Rattanathibet 2

คอนโด Aspire Rattanathibet 2 เป็นของบริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)โครงการอยู่ถนนรัตนาธิเบศร์ เป็นคอนโดสูง 25 ชั้น มีขนาดห้องให้เลือก 4 แบบด้วยกันค่ะ