ตามมาดู งาน ออกแบบภายใน สไตล์ไทย แรงบันดาลใจจาก วังเพ็ชรบูรณ์

ตามมาดู งาน ออกแบบภายใน สไตล์ไทย แรงบันดาลใจจาก วังเพ็ชรบูรณ์

ท่ามกลางความเหนื่อยล้า วุ่นวายใจกลางเมืองหลวง บนตึกสูงก็ยังพอมีที่ทางให้เราได้ปลีกตัวจากความวุ่นวาย ได้พักผ่อน และเสพศิลป์ครบอายตนะ