แบบทาวน์เฮาส์ แบบบ้านสวยๆ ของแสนสิริ

แบบทาวน์เฮาส์ แบบบ้านสวยๆ ของแสนสิริ

แบบทาวน์เฮาส์ คือตึกที่ปลูกติดต่อกันตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไป โดยมีฝาผนังของบ้านติดกันด้านหนึ่งหรือสองด้านขึ้นไปอาจเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้