แบบบ้านสีเขียว เรือนกระจกแสนสวยในญี่ปุ่น

แบบบ้านสีเขียว เรือนกระจกแสนสวยในญี่ปุ่น

แบบบ้านสีเขียว เรือนกระจกแสนสวยในญี่ปุ่น ซึ่งในอนาคตสภาพแวดล้อมในโลกมีแต่จะยิ่งเลวร้ายขึ้นทุกทีๆ ทำให้มนุษย์ขวนขวายที่อยู่อาศัยที่ปราศจากมลพิษในรูปแบบต่างๆ