ตัวอย่างการตกแต่งบ้านสองชั้น โครงการบ้านเปี่ยมสุข

ตัวอย่างการตกแต่งบ้านสองชั้น โครงการบ้านเปี่ยมสุข

สำหรับแบบบ้าน โครงการบ้านเปี่ยมสุข มีให้เลือก 2 แบบ โดยปรับเปลี่ยน Function และขนาดของตัวบ้าน ให้ดูกลมกลืน และสอดคล้องกับหลากหลายไลฟ์สไตล์ค่ะ