หลากหลาย บ้านสไตล์ไทยประยุกต์

หลากหลาย บ้านสไตล์ไทยประยุกต์

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงแต่บ้านทรงไทยนั้นยังคงเป็นที่นิยม โดยในยุคนี้จะมีการปรับปรุงให้บ้านดูทันสมัยขึ้นจึงทำให้มีแบบบ้านไทยที่เรียกว่า บ้านสไตล์ไทยประยุกต์

แบบบ้านไทยประยุกต์ วิวสวยๆ ติดชายทะเล

แบบบ้านไทยประยุกต์ วิวสวยๆ ติดชายทะเล

บ้านเรือนไทย มีข้อดีและข้อด้อยอยู่ในตัวเอง เป็นบ้านที่เหมาะสมกับภูมิอากาศบ้านเรา แบบบ้านไทยประยุกต์ จึงตอบโจทย์ของสังคมไทยในปัจจุบันได้ดีที่เดียวค่ะ