โคมไฟดีไซน์ใหม่ ที่ใช้ลวดเป็นวัสดุหลักในการผลิต

โคมไฟดีไซน์ใหม่ ที่ใช้ลวดเป็นวัสดุหลักในการผลิต

โคมไฟดีไซน์ใหม่ นี้ได้แรงบันดาลใจจากความตั้งใจสร้างสรรค์โคมไฟรูปทรงแปลกตา ด้วยวัสดุธรรมชาติของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นรังไหม เส้นหวาย มาทำเป็นโคมไฟค่ะ