diy โต๊ะตัวเก่า ให้สวยและใหม่ได้ด้วยเทปกาว

diy โต๊ะตัวเก่า ให้สวยและใหม่ได้ด้วยเทปกาว

ไอเดีย diy โต๊ะตัวเก่า ให้กับมาสวยและใหม่ด้วยเทปกาว สามารถทำได้ง่ายๆ โดยนำเทปกาวหลากสีมาติดที่โต๊ะที่เราต้องการจะเปลี่ยน โดยติดสลับสีจนไม่เห็นสีเดิมของโต๊ะ