โฮมโปร ร่วมกับ อีเลคโทรลักซ์ เชิญร่วมบริจาคชุดนักเรียน

โฮมโปร ร่วมกับ อีเลคโทรลักซ์ เชิญร่วมบริจาคชุดนักเรียน

โฮมโปร ร่วมกับ อีเลคโทรลักซ์ เชิญร่วมบริจาคชุดนักเรียน ผ่านโครงการ “ซักผ้าได้บุญครั้งที่ 5” บริษัท เพียงนำชุดนักเรียนเก่า เพื่อให้น้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลน