แต่งห้องอพาร์ทเม้นท์ 46 ตร.ม.ให้ถ่ายเทอากาศได้ดีและรียูสน้ำใช้แล้ว

แต่งห้องอพาร์ทเม้นท์ 46 ตร.ม.ให้ถ่ายเทอากาศได้ดีและรียูสน้ำใช้แล้ว

และยังได้ออกแบบระบบรดน้ำขึ้นมาเพื่อหมุนเวียนนำน้ำที่ผ่านการใช้งานจากการอาบน้ำมากักเก็บและกรองมาใช้งานต่อไป