แมกโนเลีย เปิดตัวอาคารที่พักอาศัยคุณภาพเหนือระดับ ที่หรูหราที่สุดในประเทศไทย

แมกโนเลีย เปิดตัวอาคารที่พักอาศัยคุณภาพเหนือระดับ ที่หรูหราที่สุดในประเทศไทย

แมกโนเลีย เปิดตัวอาคารที่พักอาศัยคุณภาพเหนือระดับ ที่หรูหราที่สุดในประเทศไทย ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ โครงการไอคอนสยาม – พร้อมเปิดให้ชมห้องตัวอย่าง