จะดีแค่ไหน ถ้าหลอดไฟรู้ใจว่าเมื่อไหร่ควรปิดหรือเปิด ด้วยหลอด LAMPTAN LED MOTION SENSOR ที่ตรวจจับความเคลื่อนไหว

จะดีแค่ไหน ถ้าหลอดไฟรู้ใจว่าเมื่อไหร่ควรปิดหรือเปิด ด้วยหลอด LAMPTAN LED MOTION SENSOR ที่ตรวจจับความเคลื่อนไหว

ป้องกันอุบัติเหตุในความมืดได้ง่ายๆ ด้วย หลอดไฟที่มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว ประหยัดไฟได้กว่า 85% ยืดอายุการใช้งานนาน 30,000 ชั่วโมง